opdrachtgever
gemeente Veghel

jaar
2011-2012

locatie
Veghel

Verkenning Kern Veghel

Veghel staat bekend als een werkgemeente, niet in de laatste plaats door het grote aantal bedrijven dat vanuit de kern Veghel opereert. Op die positie is Veghel trots en in de Verkenning voor de kern Veghel worden dan ook verschillende voorstellen gedaan om die positie te behouden en te versterken. Ook de woonomgeving in Veghel is prima in orde en kan de vergelijking met andere steden en dorpen in de regio goed doorstaan. Dat neemt niet weg dat de kwaliteiten van Veghel als woonkern gevoelsmatig iets achter blijven bij die van Veghel als werkgemeente. Veghel staat niet bekend als woongemeente.

Een belangrijk uitgangspunt van de Verkenning kern Veghel is dan ook het herstellen van de balans tussen wonen en werken: ‘wonen’ in Veghel moet in 2030 van hetzelfde hoge niveau zijn als het ‘werken’ in Veghel. Dit wordt gerealiseerd door waar mogelijk gebruik te maken van typisch Veghelse kwaliteiten, (verborgen) historische waarden, het in potentie aanwezige groene casco en het beter benutten en profileren van bestaande voorzieningen.

Een dorpse maat en schaal aan de oostzijde van de Aa, tegenover een sterke, veel stedelijker bedrijvencluster aan de westzijde vormt de leidraad voor profilering en ontwikkeling van verschillende plekken binnen de kern, zoals bijvoorbeeld het winkelgebied rond de Markt, het Heilig Hartplein en de Noordkade en het Prins Willem Alexander-Sportpark. In deze Verkenning gaat het vooral om keuzes ingegeven door het verbeteren van de ruimtelijke structuur en de ruimtelijke kwaliteit.