opdrachtgever
gemeente Epe

jaar
2010

locatie
Epe

Groenstructuurplan Epe

Het nieuwe Groenstructuurplan geeft de visie weer van de gemeente Epe op groen in de openbare ruimte van de bebouwde kommen van Epe, Vaassen, Emst en Oene. Welke inrichting van straten, pleinen, paden en plantsoenen is wenselijk? Welke boomsoorten willen we, waar moeten heesters staan, waar willen we kruidenrijke bermen, waar strak gemaaide gazons?

Het groenstructuurplan bevat een samenhangende visie op alle groen in de gemeente, van lanen en dorpsentrees, tot pleinen en besloten plantsoentjes. Het gaat over hoe groen de oriëntatie onderweg ondersteunt (waar ben ik?) en hoe het de verblijfskwaliteit mede bepaalt (is het hier aantrekkelijk, prettig, schoon en veilig?). De visie gaat over de lange termijn. Een aantal concrete maatregelen en projecten van het plan wil de gemeente vóór 2020 realiseren. Andere veranderingen kunnen tientallen jaren bestrijken.