opdrachtgever
gemeente Tilburg

jaar
2009

locatie
Tilburg Noordoost

in samenwerking met
Lysias Advies

Rugdijk-Kouwenberg Tilburg

Samen met ontwikkelaars, belangenorganisaties en bewoners wil de gemeente Tilburg verkennen of het gebied Rugdijk-Kouwenberg kan worden ontwikkeld tot een uniek woongebied.‘Kansen voor Rugdijk-Kouwenberg’ inventariseert de ambities voor deze potentiële woningbouwlocatie aan de noord-oostrand van de stad. Bureau Nieuwe Gracht en Lysias Advies hebben hiervoor in opdracht van de gemeente een bijzonder proces gevolgd, waarin gelijktijdig de gebiedsambitie én de ontwikkelstrategie zijn geformuleerd. Dit is gebeurd aan de hand van interviews en werksessies binnen de ambtelijke organisatie en gesprekken met raadsleden, belangstellenden en experts.

‘Kansen voor Rugdijk-Kouwenberg’ vormt de leidraad voor de ontwikkeling van het gebied tot een groene woningbouwlocatie. Het biedt een blik op de toekomst en laat zien welke kwaliteiten behouden dienen te blijven en welke nieuwe (woon)kwaliteiten kunnen worden gerealiseerd.