opdrachtgever
gemeente Nuenen

jaar
2019-2020

locatie
De Mijlpaal, Nuenen-Zuid

Gebiedsuitwerking De Mijlpaal

In de structuurvisie Nuenen-Zuid is de locatie De Mijlpaal aangewezen voor herontwikkeling. Omdat basisschool De Mijlpaal gaat sluiten ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe functies in het gebied. Een Woongroep uit Nuenen was al langer geïnteresseerd in de locatie. Later hebben ook verschillende zorgverleners uit Nuenen aangegeven naar het gebied te kijken voor nieuwbouw. Bestaande zorgfuncties kunnen dan in één Gezondheidscentrum worden geclusterd. Beide partijen zien kansen door de aantrekkelijke ligging aan het water en de nabijheid van winkelcentrum Kernkwartier. Ook de gemeente ziet kansen, vooral door het concentreren van voorzieningen die elkaar kunnen versterken.

Op verzoek van de gemeente werkt Nieuwe Gracht sinds de zomer van 2019 aan een gebiedsuitwerking voor de locatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Vanwege het grote aantal ontwikkelingen in Nuenen-Zuid hebben omwonenden zich georganiseerd in een Actie-Platform. Ook dat Actie-Platform zit aan tafel. Daarnaast worden regelmatig bewonersavonden georganiseerd.

Doel van de gebiedsuitwerking is te onderzoeken of de locatie voldoende mogelijkheid biedt voor het realiseren van beide functies. Het beoogde eindproduct bestaat uit een set ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het gebied.