opdrachtgever
gemeente Baarn

jaar
2006

locatie
Drakenburgergracht, Baarn

Gebiedsvisie Drakenburgergracht

Het fraaie landschap nabij Kasteel Groeneveld tussen Baarn en Hilversum staat onder verstedelijkingsdruk. Grondgebonden landbouw wordt minder rendabel. Twee zorginstellingen willen fuseren en (zorg)woningen bouwen, maar de tussengelegen Zandheuvelweg vormt een verkeersbarrière. Reden om een gebiedsvisie op te stellen voor duurzaam gebruik in de toekomst met behoud van de groene kwaliteit.

Een historische en landschapsecologische analyse toont aan dat de landschapsstructuur van het Drakenburgergrachtgebied op de flank van de Utrechtse Heuvelrug – ondanks de infrastructurele doorsnijdingen van auto(snel)wegen en spoor- nog veel van de oorspronkelijke kenmerken bezit die het meer dan waard zijn behouden te blijven. Nieuwe bebouwing kan daarom alleen op enkele plekken en met de grootste omzichtigheid worden ingepast. Een groeiend recreatief gebruik, met de bijpassende landschappelijke inrichting, kan geleidelijk de landbouwfunctie overnemen. Een uitgekiende padenstructuur, met directe verbindingen naar aangrenzende landschappen, legt de basis voor een nieuw recreatiestartpunt voor de Utrechtse Heuvelrug. Voor het opheffen van de barrièrewerking van de Zandheuvelweg zijn verschillende varianten bestudeerd.