opdrachtgever
gemeente Culemborg

jaar
2004

locatie
Veerweggebied, Culemborg

Ontwikkelingsplan Veerweggebied Culemborg

Ontstaan op het kruispunt van een veenstroom en de Lek groeide Culemborg uit tot een bloeiende handelsstad. De stad zelf lag achter de rivierdijk, naar de rivier liep de hooggelegen Veerweg. Het Veerweggebied ontleent haar naam aan deze weg en is ook op andere wijze representatief voor de geschiedenis van de stad. Zo lag in het gebied ooit een van de eerste havens van Culemborg, met de Lek verbonden via een zijstrang (de Kleine Lek), en bood het lange tijd plaats aan riviergebonden industrie als een steen- en glasfabriek.

In de loop der jaren is echter veel veranderd. Het belangrijkste is eigenlijk wel dat het Veerweggebied niet langer dé voorkant van de stad vormt. De haven is verplaatst en de fabrieken zijn gesloopt, waarbij sloopafval in de vorm van begroeide puinbergen is blijven liggen. Het Veerweggebied is daarmee een achterkant geworden.

Het ontwikkelingsplan voor het Veerweggebied zet vooral in op het weer voelbaar maken van de relatie tussen de stad en de rivier. Door de Kleine Lek flink te verbreden en uit te breiden en gekoppeld hieraan een centrale recreatieve route te ontwikkelen. Dit biedt aanknopingspunten voor het concentreren van de in het gebied aanwezige verenigingen en een herinrichting van het waterfront, met mogelijkheden voor de ontwikkeling van een attractief rivierplein.