opdrachtgever
gemeente Ede

jaar
2004-2008

locatie
Ede

Masterplan Ede-Oost/Spoorzone

Bureau Nieuwe Gracht stelde voor de gemeente Ede het masterplan op voor de Spoorzone van Ede, inclusief de vrijkomende kazerneterreinen op de bosrijke overgang naar de Veluwe in Ede-Oost. In het Masterplan Ede-Oost/Spoorzone (2004) is de visie voor de ontwikkeling op de lange termijn vastgelegd, evenals acties voor de korte termijn. Het masterplan bevat een visie op de programmatische en fysiek ruimtelijke potenties van de Spoorzone en Ede-Oost op stedelijk, regionaal, en nationaal niveau. Daarnaast is een daarop aansluitende ontwikkelingsstrategie geformuleerd, waarin stedelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van weg- en spoorinfrastructuur met elkaar in verband zijn gebracht. 

In het masterplan is het “speelveld” in kaart gebracht aan de hand van een aantal modelmatige ontwikkelingsrichtingen. Het gekozen model is samen met experts op het gebied van wonen, architectuur, mobiliteit, planeconomie, vastgoed, communicatie, branding, kunst en cultuur uitgewerkt in het planconcept ‘Veluwse Poort’ (2008). Dit planconcept heeft de basis gelegd voor de verdere uitwerking van stedenbouwkundige deelplannen in de daarop volgende jaren.