opdrachtgever
gemeente Wageningen

jaar
2008

locatie
Wageningen

in samenwerking met
Goudappel Coffeng

uitvoering
2009

Ruggengraat Wageningen – Inrichtingsplan Lawickse Allee

In samenwerking met de verkeerskundige adviseurs van Goudappel Coffeng stelde bureau Nieuwe Gracht het stedenbouwkundig plan op voor de inpassing van de Ruggengraat, een nieuwe hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV-buslijn) tussen het NS-station Ede-Wageningen, de campus van de WUR en het centrum van Wageningen. Voor één van de onderdelen van dit plan, de herinrichting van de Lawickse Allee, is het inrichtingsplan concreet uitgewerkt. In 2009 is de herinrichting van de Lawickse Allee uitgevoerd.

Naast de noodzakelijke verkeerskundige functionaliteit is bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan bijzondere aandacht besteed aan de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van de oude route door de binnenstad van Wageningen. Van oudsher vormde de Lawickse Allee een statige, groene entree met een monumentale laanbeplanting. In het ontwerp is getracht om dit historische stadsbeeld te herstellen d.m.v. een laanprofiel met een dubbele bomenrij. De twee enkele rijbanen voor het autoverkeer en de parallelweg aan de noordzijde van de weg worden van elkaar gescheiden door een brede, groene middenberm met hagen. Hierin zijn eikenbomen aangeplant. Aan de zuidzijde van de weg is een vrijliggend fietspad aangelegd met veilige oversteekplaatsen naar de omliggende woonbuurten en het nabij gelegen stadscentrum van Wageningen.