opdrachtgever
Provincie Utrecht

jaar
2020

locatie
N201, Amstelhoek-Vreeland

Toekomst N201

De N201, die is uitgevoerd met één rijstrook per richting, vormt al jaren het grootste doorstromingsknelpunt in de Provincie Utrecht. Om de verkeersveiligheid te vergroten en te voorkomen dat het verkeer op de N201 nóg verder vastloopt, ontwikkelt de provincie Utrecht een integrale visie voor de toekomst van de weg en het gebied er omheen.

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus kunnen de geplande inloopavonden niet doorgaan. In opdracht van de Provincie Utrecht heeft Bureau Nieuwe Gracht daarom een aantal verkeerskundige voorstellen voor een toekomstbestendige N201 tussen Amstelhoek en Vreeland verbeeld. Het gaat om een achttal cruciale onderdelen, waarbij de voorgestelde aanpassingen zijn ingetekend over de bestaande situatie. Insprekers kunnen online reageren op de voorstellen.

Plannen Toekomst N201 | Toekomst N201 Amstelhoek-Vreeland | RTV Utrecht