opdrachtgever
gemeente Kampen

jaar
2006

locatie
Kampen

Bypass Kampen

De gemeente Kampen is één van de bij het Project IJsseldelta Zuid betrokken overheden. De bypass ligt dan ook op het grondgebied van deze gemeente. De ruimtelijke consequenties én de kansen die vanuit het project voor de gemeente Kampen kunnen gaan ontstaan, zijn door bureau Nieuwe Gracht geïnventariseerd en in kaart gebracht. Aan de hand van enkele indicatieve toekomstbeelden voor de IJsseldelta Zuid, is geïllustreerd wat de uitvoering van een rivierbypass zou kunnen betekenen voor Kampen. Zo zijn er bijvoorbeeld kansen voor de aanleg van bijzondere wooneilanden met (groene of blauwe) recreatiemogelijkheden en dynamische deltanatuur in de nieuwe rivierarm.

Op een door Nieuwe Gracht georganiseerde inloopavond zijn alle aanwezige bewoners, gebruikers en anderszins bij het gebied betrokken personen in drie groepen uiteengegaan om aan de hand van de thema’s ‘wonen, werken en recreëren’ te discussiëren over de toekomst van het gebied. De centrale vraag aan de aanwezigen was daarbij: “Hoe denkt u over wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid?”