opdrachtgever
gemeente Stichtse Vecht

jaar
2019-2020

locatie
Zogwetering, Maarssen-Dorp

Gebiedsontwikkeling Zogwetering 

Voor de gebiedsontwikkeling op de locatie Zogwetering, aan de noordzijde van Maarssen-Dorp, stelt Bureau Nieuwe Gracht een structuurvisie op. De locatie ligt op de landschappelijke overgang van het open polderlandschap naar de historische Vechtzone. Op het terrein was tot voor kort een rioolwaterzuivering gevestigd (in eigendom van Waternet), met aangrenzend het gemeentelijk afvalscheidingsstation. Beide functies verdwijnen naar verwachting binnen enkele jaren. Dat biedt een interessante mogelijkheid om het gebied als woningbouwlocatie te ontwikkelen, binnen de rode contour. Ook een aangrenzend agrarisch perceel (particulier eigendom) kan mogelijk bij deze ontwikkeling worden meegenomen.

Vooruitlopend op de mogelijke ontwikkeling van het gebied als nieuwe woningbouwlocatie, stellen we een structuurvisie op. In de structuurvisie leggen we alle functionele, ruimtelijke en programmatische kaders en randvoorwaarden vast die relevant zijn voor de beoogde ontwikkeling. Hierbij betrekken we belangenorganisaties, gebiedspartijen, de wijkcommissie en andere stakeholders uit de omgeving. De cultuurhistorische waarden, huidige kwaliteiten en het toekomstig gebruik als woongebied dienen daarbij zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd. Zo ligt de locatie aan de rand van het UNESCO Werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en maakt het deel uit van een reeks van historische buitenplaatsen langs de Vecht.