opdrachtgever
gemeente Stichtse Vecht

jaar
2018-2019

locatie
Scheendijk, Breukelen

Toekomstvisie Scheendijk

De gemeente Stichtse Vecht is in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen tot trekker benoemd voor het opstellen van een Toekomstvisie voor de Scheendijk bij Breukelen, waarmee wordt beoogd om een duurzame kwaliteitsimpuls tot stand te brengen in het dorpslint aan de rand van het Loosdrechtse plassengebied. De kwaliteitsverbetering richt zich met name op een attractief en onderscheidend wegprofiel met ruimte voor de wandelaar en fietser, ruimte voor parkeren en zicht op het water. Dit vraagt om maatwerk, waarbij er bijzondere aandacht wordt besteed aan het specifieke karakter van het betreffende gebied.

Bij het opstellen van de toekomstvisie voor de Scheendijk zijn de bewoners, ondernemers, gebruikers en stakeholders uit het gebied nadrukkelijk betrokken. Zo is er een schouw door het gebied georganiseerd, evenals bewonersavonden, een werkbezoek door het College van B&W en zijn talrijke gesprekken gevoerd met ondernemers en initiatiefnemers. Ter illustratie van de ruimtelijke kwaliteitsimpuls is een streefbeeld opgesteld met meer ruimte voor recreatie, water en groen. Het aanbod van verblijfs- en dagrecreatie krijgt ruimte voor vernieuwing, passend bij het authentieke karakter van het dorpslint.