opdrachtgever
gemeente Almere & Het Flevo-landschap

jaar
2020 – 2021

locatie
Lepelaarplassengebied, Almere

Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied

Het Lepelaarplassengebied is een uniek natuurgebied, dat direct na het droogvallen van zuidelijk Flevoland is ontstaan. De Hoge en Lage Vaart, gemaal de Blocq van Kuffeler, wilgen(oer)bossen en zandwinplassen verwijzen nog altijd naar de ontstaansgeschiedenis van het gebied. De plassen, rietvelden en natte graslanden vormen een paradijs voor water- en moerasvogels. Daarnaast zijn vele andere dieren en planten in het gebied te vinden. Voor de recreant zijn er verschillende fiets- en wandelpaden en observatiehutten. Brandpunt van het gebied is bezoekerscentrum De Trekvogel. Het Lepelaarplassengebied maakt sinds 2018 deel uit van Nationaal Park Nieuw Land.

Ondanks alle deze kwaliteiten blijven op dit moment ook kansen op het gebied van natuur en recreatie onbenut. In opdracht van het Flevo-landschap en de gemeente Almere heeft Nieuwe Gracht daarom een uitwerkingsplan voor het Lepelaarplassengebied opgesteld. Doelstelling van dat plan is het versterken van landschap en natuur, in combinatie met het ontwikkelen van nieuwe recreatieve kwaliteiten.

Het eindproduct is het resultaat van intensief overleg met gebiedspartijen. Concrete voorstellen voor het gebied zijn o.a. het verder vernatten van het Wilgenbos, het toevoegen van avontuurlijke wandelroutes in de vorm van vlonders of knuppelpaden rond de Wilgenplas, een drijvend pad over de Zwaaikom en een nieuwe, spectaculaire vogelkijkhut op de kop van de Kwelplas. Voor de lange termijn wordt ingezet op het realiseren van een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers over de Hoge Vaart. Hiermee ontstaat een doorgaande fietsroute door alle Almeerse onderdelen van Nationaal Park Nieuw Land.