opdrachtgever
gemeente Raalte

jaar
2007

locatie
Franciscushof

uitvoering
2012-heden

Ontwikkelingsvisie Franciscushof Raalte

Als gevolg van hernieuwde inzichten binnen de geestelijke gezondheidszorg is de zorgfunctie van de psychiatrische zorginstelling St. Franciscushof vanuit Raalte verhuisd naar Zwolle. De locatie aan de rand van Raalte is eind 2008 vrijgekomen voor een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Raalte heeft het gebied aangekocht met de wens om een hoogwaardige herontwikkeling te realiseren in het gebied. De ambities zijn hoog. Passend bij de gemeentelijke wens ‘er iets bijzonders van te maken’ is vooraf geen gedetailleerd programma van eisen opgesteld.

De discussie over de mogelijke inrichting van de Franciscushof is allereerst gevoerd aan de hand van een viertal inrichtingsvarianten. Er is gekozen voor een invulling met woningbouw, waarbij de landschappelijke overgang van de besloten bosrand naar het open veld verder wordt versterkt. Binnen de zuidelijke bosrand is ruimte voor vrijstaande woningen op ruime kavels, terwijl in het open veld juist gekozen wordt voor geclusterde bebouwing in hoven. Hiermee wordt een groot openbaar groengebied gerealiseerd, dat zowel een functie heeft voor de toekomstige bewoners als de rest van Raalte. In 2012 is de ontwikkeling van start gegaan. In totaal worden er in Franciscushof 300 woningen gebouwd in uiteenlopende woningtypen.