opdrachtgever
projectbureau herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard

jaar
2012-2013

locatie
noordrand Bommelerwaard

Streefbeelden glastuinbouw Bommelerwaard

De glastuinbouw in de Bommelerwaard heeft de laatste decennia een hoge vlucht genomen. Het gebied heeft zich o.a. ontwikkeld tot een zwaartepunt in de chrysantenteelt, maar stuit nu op grenzen. Herstructurering en revitalisering zijn nodig om de sector perspectief te blijven bieden. Gemeenten, waterschap en provincie hebben de handen ineengeslagen en een Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard opgericht, met als doel de landschappelijke inpassing van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard te verbeteren en tegelijkertijd de economische kansen van de betrokken tuinbouwbedrijven te vergroten. Het projectbureau stelt samen met betrokkenen (tuinders, bewoners, waterschappen) de plannen op voor een achttal herstructuerings- en intensiveringslocaties.

Basis hiervoor zijn bijeenkomsten per locatie met betrokkenen, waar de problemen en mogelijke oplossingen worden besproken en op de ‘tafellakens’ van Nieuwe Gracht in kaart worden gebracht. De ene bijeenkomst verloopt gemoedelijk, bij andere lopen de emoties hoog op. Doel blijft echter een zo breed mogelijk gedragen streefbeeld per locatie te ontwikkelen. Want ook in de toekomst zullen tuinders en bewoners samen moeten blijven optrekken. Kaarten, (referentie)foto’s, doorsneden en schetsen helpen de bedoelingen te verduidelijken, de scherpe kantjes van sommige discussies te verzachten en een brug te slaan tussen de belangen.