opdrachtgever
gemeente Weststellingwerf

jaar
2000

locatie
Oostflank Wolvega

uitvoering
2006 – heden

Lindewijk – Strategische Visie Oostflank Wolvega

Als voorloper van de structuurvisie Weststellingwerf maakte Nieuwe Gracht in 2000 een Strategische visie voor de Oostflank van Wolvega. Een van de uitwerkingsgebieden bestond uit de driehoek tussen het spoor, de A32 en de Lycklamaweg. Op basis van een ruimtelijke verkenning is uiteindelijk gekozen voor een gecombineerd rode en groenblauwe invulling.

Het meest zuidelijke deel van de driehoek grenst aan de Linde en is het laagst gelegen. Hier is gekozen voor vernatting en natuurontwikkeling, waarmee tegelijkertijd wateronttrekking aan de omgeving tot het verleden behoort. In het noordelijke deel is de Lindewijk ontwikkeld, waar vanaf 2006 enkele honderden vrijstaande en rijtjeswoningen zijn gerealiseerd. Door de slagenstructuur uit het onderliggende landschap te behouden dringen de groene en blauwe kwaliteiten uit het zuidelijke deel tot diep in de woonwijk door. Langs de Lycklamaweg zijn de dichtheden het hoogst, naar het zuiden toe is steeds meer sprake van vrijstaande woningen op legakkers.