opdrachtgever
De Hoop GGZ

jaar
2020

locatie
Horeb-locatie, Beekbergen

Inrichtingsplan Horeb-locatie

In opdracht van De Hoop GGZ heeft Nieuwe Gracht een inrichtingsplan voor de Horeb-locatie in Beekbergen opgesteld. De Hoop is een GGZ-instelling met verschillende locaties verspreid over het land. Iets ten zuiden van Beekbergen – in de Veluwse bossen – beheert De Hoop de Horeb-locatie. Als gevolg van veranderingen in het GGZ-beleid kan De Hoop de Horeb-locatie al enige tijd niet meer optimaal benutten. De locatie is daarom per 1 april 2018 gesloten. Een overeenkomst met de gemeente Apeldoorn biedt de mogelijkheid een aantal nieuwe woningen te realiseren en één bestaande woning te vervangen door een nieuwe woning. Aan deze overeenkomst ligt een verkavelingsplan ten grondslag dat eveneens door Nieuwe Gracht is opgesteld. Ook het inrichtingsplan voor de Horeb-locatie bouwt voort op het verkavelingsplan.

Het inrichtingsplan geeft inzicht in de omvang van de verschillende uit te geven kavels én de op de locatie te behouden en te realiseren kwaliteiten. Uitgangspunt is het behouden van de bestaande gemeenschappelijke bosweide als centrale plek binnen de locatie. Rondom deze bosweide kunnen verschillende woningen worden gerealiseerd. Onderdeel van de overeenkomst met de gemeente is dat ook de natuurwaarden op het terrein worden versterkt. Dat kan door te ‘onthekken’, nieuwe bomen aan te planten en door delen van het terrein over te dragen aan natuurbeherende instanties.