opdrachtgever
Amerpoort & Sherpa

jaar
2008-2010

locatie
Baarn

uitvoering
2012-2017

Parkwijk De Zandheuvel

Bureau Nieuwe Gracht maakte het stedenbouwkundig plan voor de vernieuwing van het zorginstellingsterrein van Sherpa en Amerpoort op de Heuvelrug in Baarn. Beide zorginstellingen werken aan plannen voor de ruimtelijke vernieuwing van hun terreinen aan de rand van Baarn. Zij willen hun cliënten – mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking – in een zo gewoon mogelijke omgeving laten wonen. Met de komst van nieuwe bewoners gebeurt dat en ontstaat meer draagvlak voor voorzieningen in de woonwijk. De huidige en nieuwe bewoners kunnen zo blijvend gebruikmaken van winkels, een gezondheidscentrum, sportfaciliteiten en een cultureel centrum.

Het stedenbouwkundig plan richt zich in de eerste fase op vernieuwing van de verouderde zorgfuncties met nieuwbouw van zorgwoningen, dagbestedingsruimten en recreatieve voorzieningen op het terrein van Sherpa. Deze nieuwbouw is vanaf 2012 gerealiseerd. Later kunnen er aan de rand van Parkwijk De Zandheuvel ook particuliere woningen worden gebouwd in een bosrijke omgeving. Omdat het terrein in de EHS ligt, vindt er in het kader van ‘rood-voor-groen’ natuurontwikkeling plaats op het terrein.