opdrachtgever
De Hoop GGZ

jaar
2017-2018

locatie
Kuiltjesweg, Beekbergen

in samenwerking met
Terra Incognita

Verkavelingsstudie Horeb-locatie

De Hoop is een GGZ-instelling met verschillende locaties verspreid over het land. Iets ten zuiden van Beekbergen beheert De Hoop de Horeb-locatie voor verslavingszorg. Deze locatie bestaat uit een drietal kadastrale percelen aan de Kuiltjesweg en de Stoppelbergweg. In het noordelijke deel van de locatie bevinden zich vooral werkgebouwen, in het zuidelijke deel vooral woonzorgeenheden in een historische hofstructuur. Daartussen ligt een bosgebied, dat eveneens in eigendom is van De Hoop. 

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving kan De Hoop de capaciteit van de Horeb-locatie niet langer optimaal benutten. De locatie is daarmee voor De Hoop onrendabel geworden, waarop eind 2017 het besluit is genomen om de activiteiten in Beekbergen per 1 april 2018 te beëindigen. Op verzoek van De Hoop heeft Nieuwe Gracht in eerste instantie de beleidsmatige mogelijkheden voor herontwikkeling van de locatie verkend. Na intensief overleg met de gemeente zijn verschillende verkavelingen uitgewerkt, uitgaande van omvorming van delen van het gebied tot woonlocatie. 

Uitgangspunt is herontwikkeling met meerwaarde voor alle betrokken partijen: omwonenden, gemeente, provincie, natuurbeherende instanties én De Hoop zelf. Voor het noordelijke deel van het gebied heeft dit geleid tot overeenstemming met de gemeente over de ontwikkeling van een aantal woningen. Het overleg over het zuidelijke deel van het gebied loopt nog.