opdrachtgever
gemeente Almere, Staatsbosbeheer,
Stad & Natuur Almere

jaar
2018

locatie
Almeersepoort Oostvaardersplassen

uitvoering
2019-2020

Uitwerkingsplan Almeersepoort

De Oostvaardersplassen vormen een uniek natuurgebied, dat na de inpoldering van Flevoland is ontstaan op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Mede als gevolg van de film ‘de Nieuwe Wildernis’ is het gebied de laatste jaren enorm in trek. Tegelijkertijd speelt een nationale discussie over de paarden, runderen en herten in het gebied en heeft overbegrazing geleid tot aantasting van de kwaliteit van de bosgebieden aan de randen van de Oostvaardersplassen. 

Niet iedereen keert daarom op dit moment tevreden terug van een bezoek aan de Oostvaardersplassen. Reden voor de verschillende bij het gebied betrokken partijen om te investeren in een aantal poortgebieden rondom het Natura2000-kerngebied. De 700 hectare grote Almeersepoort is zo’n poortgebied. In opdracht van de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en stichting Stad & Natuur Almere heeft Nieuwe Gracht een uitwerkingsplan gemaakt voor deze poortzone. Een dubbele doelstelling staat daarbij centraal. Het versterken van de landschappelijke en ecologische waarde van het gebied moet hand in hand gaan met het ontwikkelen van nieuwe recreatieve kwaliteiten. 

Aan de basis van het uitwerkingsplan Almeersepoort ligt intensief overleg met alle bij het gebied betrokken partijen, vaak in de vorm van schetssessies. Concreet heeft dit o.a. geleid tot voorstellen voor herplanting van grote delen van het bosgebied, de ontwikkeling van een entreegebied met een nieuwe water- en draszone en aangrenzende uitkijkheuvel, een natuurboulevard en een boardwalk langs het Natura2000-gebied. Uitvoering is gepland voor het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.