stedenbouw en landschap bureau Nieuwe Gracht Utrecht Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied Natte Graslanden Wilgenbos Wilgeneiland Vaartsluisbos gemeente Almere Het Flevo-landschap

Uitwerkingsplan Lepelaarplassengebied

In opdracht van de gemeente Almere en Het Flevo-landschap zijn wij afgelopen november gestart met het opstellen van het Uitwerkingsplan voor het Lepelaarplassengebied. Het Lepelaarplassengebied bestaat uit de Lepelaarplassen, de Natte Graslanden, het Wilgenbos en -eiland, het Vaartsluisbos en de Verbindingszone (richting de Oostvaardersplassen). Het doel van dit Uitwerkingsplan is het versterken van zowel de natuurwaarden als de recreatieve kwaliteiten van het gebied.