Gebiedsprogramma NPNL Lelystad

Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) is het jongste nationale park van Nederland. Het gebied is volop in ontwikkeling. In opdracht van de gemeente Lelystad stelt Nieuwe Gracht een Gebiedsprogramma op. We starten met het opstellen van een visie voor het Lelystadse deel van NPNL. Aan die visie koppelen we kansrijke projecten. We doen dit samen met de verschillende partijen uit het gebied. Het is de bedoeling het Gebiedsprogramma voor het eind van dit jaar af te ronden.

Positieve terugblik op participatie Omgevingsvisie Mook en Middelaar

In de afgelopen maanden konden de inwoners, lokale ondernemers, verenigingen en stakeholders van de gemeente meedenken over de keuzes voor de toekomst van Mook en Middelaar. Ruim 600 inwoners gaven hun inbreng via een online vragenlijst en door deel te nemen aan de (fysieke en online) participatiebijeenkomsten. Meer dan 50 samenwerkingspartners kwamen op 5 maart samen om hun inbreng te geven. “De grote respons op de online vragenlijst en actieve deelname aan de participatieronde laat zien hoe betrokken de inwoners, ondernemers en stakeholders zijn bij onze gemeente. En daar zijn we erg trots op”, aldus Wethouder Ton Herings.

Binnen de Beken Zuid-Zuidwest Renswoude

Visie Binnen de Beken Renswoude

In opdracht van de gemeente Renswoude stellen we een visie en ontwikkelstrategie op voor het gebied Binnen de Beken Zuid-Zuidwest. We verkennen samen met Planmaat (planeconomie) en Goudappel (mobiliteit) de mogelijkheden om aan de rand van het dorp een toekomstige uitbreidingslocatie voor wonen te realiseren. Op 16 april j.l. presenteerden we de resultaten van de eerste fase van het project tijdens een participatiebijeenkomst voor de inwoners van het dorp.

Meedenkplatform Omgevingsvisie gemeente Wijk bij Duurstede

Het platform voor de Omgevingsvisie gemeente Wijk bij Duurstede is gelanceerd! Inmiddels zijn we alweer enige tijd bezig met het opstellen van de Omgevingsvisie gemeente Wijk bij Duurstede: de visie waar stedelijk en landelijk gebied samenkomen.

Om de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk te betrekken, hebben we een platform gelanceerd waarop informatie over het proces te vinden is. Daarnaast kun je via deze website ook met ons meedenken. We zullen middels het platform ideeën verzamelen, enquêtes lanceren, naar jullie mening vragen over standpunten etc.

Interesse? Neem dan een kijkje op het platform!

Flexwoningen Het Kleine Ros, Wijk bij Duurstede, Bureau Nieuwe Gracht, Stedenbouw en landschap

Flexwoningen Het Kleine Ros

Ze staan er! De eerste flexwoningen van Wijk bij Duurstede zijn inmiddels bewoond. Bureau Nieuwe Gracht ontwierp de stedenbouwkundige hoofdopzet voor 52 flexwoningen op de locatie van de voormalige manege Het Kleine Ros. Dit resulteert nu in een klein en aantrekkelijk (flex)woonbuurtje aan de Trekweg 1 in Wijk bij Duurstede. De rug-aan-rug-woningen van het type Startblock staan geclusterd rond een gemeenschappelijke groene binnentuin. De eerste 36 woningen zijn eind 2023 al opgeleverd, de laatste 16 zijn begin dit jaar toegevoegd.

Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede

In 2021 stelden we voor de gemeente Wijk bij Duurstede een Omgevingsvisie op voor het Stedelijk Gebied. Vanaf januari bouwen we deze uit naar een Omgevingsvisie voor heel Wijk bij Duurstede. Dat betekent dat we ons vooral richten op het buitengebied. De visie op het stedelijke gebied wordt waar nodig bijgewerkt. Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede in 2025 wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Fase 1 Omgevingsvisie Mook en Middelaar afgerond

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad van Mook en Middelaar de Uitgangspuntennotitie en het Participatieplan voor de Omgevingsvisie unaniem vastgesteld. Daarmee is fase 1 afgerond en gaan we enthousiast van start met de tweede fase. Hiervoor gaan we begin volgend jaar in gesprek met de inwoners, ondernemers en stakeholders van Mook en Middelaar. We organiseren in de eerste maanden van 2024 enkele (fysieke en online) bijeenkomsten in de gemeente, gaan in gesprek met jongeren en gaan (online) onderzoek doen naar de wensen van bewoners voor de toekomst van hun woon- en leefomgeving. Meer informatie over de Omgevingsvisie Mook en Middelaar is te vinden op de website omgevingsvisiemookenmiddelaar.nl

Randzone De Vaart open voor recreanten

De Randzone De Vaart is inmiddels open voor recreanten. Begin dit jaar was het grondwerk gereed en ook het fietspad is nu geopend. Nieuwe Gracht maakte het ontwerp voor de Randzone, bedoeld als versterking van de bestaande verbinding voor natuur en recreanten tussen de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Het uiteindelijke doel is ruim 13 hectare nieuw bos (volgend jaar aan te planten), met ruimte voor water, een slingerend fietspad én een nieuwe uitkijkheuvel. De uitkijkheuvel legt de relatie met de nabijgelegen Oostvaardersdijk en is net wat hoger, zodat auto’s op de dijk, het Markermeer en langsvarende boten in één beeld samenvallen.

Start uitbreiding De Oostvaarders

De uitbreiding van Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders in Almere is van start gegaan. Het ontwerp is van Evelien van Veen van WOONWERK architecten. Samen met EDM tuin en landschap maakten wij het ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte. De beplanting wordt aangepast, er komt een werkschuur voor de excursievoertuigen van Staatsbosbeheer en er komen nieuwe looproutes vanaf het parkeerterrein. Aan de zuidzijde van de nieuwbouw – waar alle fiets- en wandelroutes samenkomen – is ruimte voor een nieuw terras. De uitbreiding is in het derde kwartaal van 2024 afgerond.

Ontwikkelkader De Geer III

Ontwikkelkader De Geer III

Voor de nieuwe woonwijk De Geer III aan de rand van Wijk bij Duurstede wordt een Ontwikkelkader opgesteld. Als stedenbouwkundig supervisor ondersteunen wij de gemeente daarbij. Om inspiratie op te doen voor het nieuwe woongebied gingen we samen met de ontwikkelende partijen en de gemeente op excursie naar een aantal recente stadsuitbreidingen in Haarlem, Voorschoten en Utrecht. We bekeken en bespraken o.a. interessante oplossingen voor het parkeren, de reductie van verkeersgeluid en het groen in de wijk.