Gebiedsvisies

Bureau Nieuwe Gracht maakt gebiedsvisies is alle soorten en maten: van ruimtelijke verkenningen tot masterplannen, ontwikkelingsvisies en kernrandzonevisies. En zowel voor stedelijk als landelijk gebied. In een gebiedsvisie brengen we de kwaliteiten en verbeterpunten in beeld. Op basis daarvan wordt een ontwikkelingsrichting of toekomstbeeld geschetst en de weg om daar te komen.