opdrachtgever
gemeente Tiel

jaar
2018-2019

locatie
Passewaaij, Tiel

Masterplan Uitbreiding Passewaaij

Voor de gemeente Tiel werken wij aan een Masterplan voor de uitbreiding van de wijk Passewaaij. De bouw van de wijk startte in 1990. Op dit moment vindt de afronding van de voorlopig laatste buurt plaats. De wijk bestaat daarmee uit acht buurten, die in totaal zo’n 3.250 woningen bevatten. Passewaaij bestaat vooral uit eengezinswoningen, maar daarnaast zijn er ook appartementen, tweekappers en een beperkt aantal vrijstaande woningen. Om de woningbouw ook in de komende jaren op gang te houden, wordt nu gekeken naar verdere uitbreiding van Passewaaij met de buurten 9, 10, 11.

Een bouwcapaciteit van circa 550 woningen in de periode tot 2025 vormt het voorlopige vertrekpunt voor de verdere uitbreiding van Passewaaij. Mogelijk groeit de wijk op (zeer) lange termijn nog verder door tot zo’n 1.200 tot 1.400 woningen.

De eerste fase van het Masterplan bestaat uit het opstellen van een Ontwikkelrichting op hoofdlijnen. In dit proces zijn verschillende workshops georganiseerd met bewoners, grondeigenaren en stakeholders. Tijdens deze workshops zijn verschillende modellen voor de uitbreiding van de woonwijk onderzocht.