opdrachtgever
gemeente Tiel

jaar
2018-2019

locatie
Passewaaij, Tiel

Masterplan Uitbreiding Passewaaij

Voor de gemeente Tiel werken wij aan het opstellen van een Masterplan voor de uitbreiding van de Tielse woningbouwlocatie Passewaaij. In 1990 werd begonnen met de bouw van de eerste woningen in deze Vinex-wijk. Op dit moment wordt de voorlopig laatste buurt afgerond. Er zijn dan in totaal in acht buurten zo’n 3.250 woningen gerealiseerd in diverse woningcategorieën. Om de woningbouw ook in de komende jaren op gang te houden, wordt nu gekeken naar een verdere uitbreiding van Passewaaij met de buurten 9, 10, 11. Bureau Nieuwe Gracht is gevraagd om hiervoor het Masterplan op te stellen.

Een bouwcapaciteit van circa 550 woningen in de periode tot 2025 vormt het voorlopige vertrekpunt voor de verdere uitbreiding van Passewaaij. Mogelijk kan op (zeer) lange termijn nog verder worden doorgegroeid tot zo’n 1.200 tot 1.400 woningen. De eerste fase bestaat uit het opstellen van een Ontwikkelrichting op hoofdlijnen, dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Hiervoor zijn een aantal workshops georganiseerd met bewoners, grondeigenaren en stakeholders, waarin verschillende modellen voor de uitbreiding van de woonwijk zijn onderzocht.