Randzone De Vaart open voor recreanten

De Randzone De Vaart is inmiddels open voor recreanten. Begin dit jaar was het grondwerk gereed en ook het fietspad is nu geopend. Nieuwe Gracht maakte het ontwerp voor de Randzone, bedoeld als versterking van de bestaande verbinding voor natuur en recreanten tussen de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Het uiteindelijke doel is ruim 13 hectare nieuw bos (volgend jaar aan te planten), met ruimte voor water, een slingerend fietspad én een nieuwe uitkijkheuvel. De uitkijkheuvel legt de relatie met de nabijgelegen Oostvaardersdijk en is net wat hoger, zodat auto’s op de dijk, het Markermeer en langsvarende boten in één beeld samenvallen.