Ontwerpend onderzoek NOVEX | bureau Nieuwe Gracht

Ontwerpend onderzoek NOVEX

Nieuwe Gracht doet mee aan het ontwerpend onderzoek NOVEX. NOVEX staat voor nationale omgevingsvisie extra. Binnen NOVEX onderzoeken rijk en provincies hoe nationale programma’s aansluiten op provinciale opgaven en ambities. NOVEX werkt met vijf landsdelen en drie perspectieven. Nieuwe Gracht onderzoekt voor de regio Zuidwest (Zuid-Holland en Zeeland) het perspectief ‘leefbare steden en regio’s’. De eerste resultaten zijn begin volgend jaar beschikbaar.