Ontwikkelvisie BoTu

Ontwikkelvisie Botanische Tuinen Universiteit Utrecht

In opdracht van de Universiteit Utrecht werken wij samen met de adviseurs van AT Osborne aan een ontwikkelvisie voor de Botanische Tuinen op het Utrecht Science Park (USP). We leveren de stedenbouwkundige en landschappelijke input voor een integrale en samenhangende visie voor de toekomstige ontwikkeling van de Botanische Tuinen en de vernieuwing van het kassencomplex. In samenwerking met AT Osborne organiseren wij diverse workshops met de betrokken experts en adviseurs van de universiteit, waarin we stapsgewijs toe werken naar een ontwikkelrichting op hoofdlijnen voor de Botanische Tuinen. Daarbij schetsen we een wervend, maar realistisch toekomstperspectief voor de tuinen, inclusief de aansluiting van het terrein op de groene campus van het USP.