Stadsgesprek Omgevingsvisie Hilversum

Als voorlopige afsluiting van de participatie voor de Omgevingsvisie Hilversum organiseert de gemeente op 12 mei een stadsgesprek. Na afloop van het stadsgesprek stelt Nieuwe Gracht een concept-Omgevingsvisie op. Het is de bedoeling deze na de zomer af te ronden en daarna ter inzage te leggen.