Strategische verkenning knooppunt Breukelen

De omgeving van station Breukelen heeft potentie om zich te ontwikkelen tot een belangrijke regiopoort tussen Utrecht en Amsterdam. De gemeente Stichtse Vecht voert in de komende maanden een strategische verkenning uit naar de toekomstige ontwikkeling van het knooppunt. Dat doen ze samen met de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, NS, ProRail, U10 en de waterschappen HDSR en AGV. Bureau Nieuwe Gracht is gevraagd om de strategische verkenning uit te voeren. We doen dit samen met Goudappel, LBP|SIGHT en Planmaat.

We werken eerst een drietal ruimtelijke scenario’s uit. De focus ligt daarbij op de mobiliteitsfunctie van het knooppunt en de kansen die dat biedt voor woningbouw, arbeidsplaatsen en recreatie. Naast ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid wegen we ook milieu, gezondheid en financiële haalbaarheid mee. Met behulp van die aspecten stellen we een integraal scenario op. Zo worden de kansen rond knooppunt Breukelen optimaal benut én integraal afgewogen. Het uiteindelijke doel van de strategische verkenning is om antwoord te geven op de volgende vraag: welke mogelijkheden zijn er voor een integrale ruimtelijke ontwikkeling op en rondom knooppunt Breukelen en wat is er nodig om dit te realiseren?