Ontwerpend Onderzoek HUB A12-zone

In opdracht van de provincie Utrecht verrichten wij ontwerpend onderzoek naar de verenigbaarheid van verstedelijking en goederenvervoer over water in de A12-zone van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Samen met de ontwerpers van NIEUW BRUUT verkennen we de mogelijkheden voor hoogstedelijk wonen en werken in de A12-zone in combinatie met duurzame stadslogistiek en innovatief goederenvervoer over water. Op 23 september 2021 organiseerden we een werkbijeenkomst met experts op het gebied van logistiek, duurzame mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Samen zijn we op zoek gegaan naar kansrijke functiecombinaties en randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen. De resultaten worden in de volgende fase van het onderzoek verder uitgewerkt.