stedenbouw en landschap bureau Nieuwe Gracht Utrecht Uitwerkingsplan Kotterbos Vaartzone Vaartplas Staatsbosbeheer gemeente Almere gemeente Almere

Uitwerkingsplan Kotterbos & Vaartzone

In opdracht van de gemeente Almere en Staatsbosbeheer werken wij aan een (aanvullend) uitwerkingsplan voor het Kotterbos en de Vaartzone. Beide gebieden zijn onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Het doel van dit uitwerkingsplan is het creëren van een samenhangend en sterker landschap, in aansluiting op de nabijgelegen Oostvaardersplassen. Het Kotterbos vervult op dit moment al een belangrijke functie op het gebied van ‘sporten en bewegen’ en de gebiedspartijen willen die functie verder versterken. Dit gebeurt door een duidelijke zonering in het gebied aan te brengen, de identiteit van het gebied actief uit te dragen en de invulling van het programma van het Kotterbos verder te versterken.