Entreegebied Almeersepoort Oostvaardersplassen

In 2018 stelde Nieuwe Gracht een uitwerkingsplan op voor de Almeersepoort van de Oostvaardersplassen. Het doel was het versterken van het landschap, de natuurwaarden én de recreatieve waarden in het gebied. Inmiddels is Staatsbosbeheer begonnen met de voorbereidingen. In het centrale Entreegebied zijn oude populieren verwijderd. Hiermee ontstaat ruimte voor een open boslandschap, afgewisseld met water en rietlanden. De eerste nieuwe bomen en struiken zijn deze winter al geplant.