Ontwerpsessie Kromme Rijngebied

Bureau Nieuwe Gracht organiseerde op 5 december 2019 een ontwerpsessie voor de gemeenten Bunnik en Houten. Hierin zijn kansen verkend voor een integrale ontwikkeling van het Kromme Rijngebied. Tussen de drukbezochte recreatiegebieden rond Amelisweerd, Rhijnauwen, Fort Vechten en Nieuw Wulven en de rivier de Kromme Rijn ligt een eeuwenoud agrarisch landschap. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes zijn belangrijke identiteitsdragers. Groene laanstructuren, waterrijke natuur en kleinschalige bosaanplant kunnen hier een aantrekkelijke blauwgroene omgeving creëren, als waardevolle aanvulling op de aanwezige landschappen in Utrecht-Oost. De recreatieve toegankelijkheid van het gebied kan worden verbeterd met aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en snelle verbindingen voor (sportieve) fietsers en e-bikes. Aan de randen van Bunnik, Odijk en Houten kunnen nieuwe woningbouwlocaties worden verweven met het recreatieve landschap van het Kromme Rijngebied. Bij elkaar levert dit bouwstenen voor een wervend toekomstbeeld.