Op 28 oktober vond de eerste participatieronde voor het Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder plaats. In de middag kwamen de verschillende gebiedspartijen bij elkaar. Met de ongeveer 25 aanwezigen zijn de kwaliteiten van het gebied in beeld gebracht en is geschetst aan mogelijke invullingen voor de toekomst. In de avond vond een inloopbijeenkomst plaats voor direct omwonenden en andere geïnteresseerden. De resultaten van de middag hingen daarbij aan de muur. Hier kwamen zo’n 50 mensen op af. Zij konden reageren en aanvullen op de eerste ideeën. De komende weken werken wij de eerste ideeën voor de Voorveldse Polder verder uit.