stedenbouw . landschap . planologie

 

Structuurvisie Veghel 2030

Visiekaart

Opdrachtgever

gemeente Veghel


Looptijd

maart 2012 t/m januari 2014


opdrachtomschrijving

Opstellen van een structuurvisie voor de gemeente Veghel, voor de periode tot 2030. Uitgangspunt bij het opstellen van de structuurvisie is bestaand beleid.


Als tussenstap op weg naar een integrale structuurvisie is in de zomer van 2012 een zogenaamde Hoofdlijnennotitie opgesteld, met daarin een overzicht van de belangrijkste (ruimtelijke) aandachtspunten.


De structuurvisie Veghel is op 19 december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html