stedenbouw . landschap . planologie

 

Structuurvisie Tiel 2030

Plankaart

Opdrachtgever

gemeente Tiel


Looptijd

september 2007 t/m najaar 2008


opdrachtomschrijving

Opstellen van een structuurvisie voor de gemeente Tiel, voor de periode tot 2030. Dit ruimtelijk kader moet samenhang en fasering aanbrengen in nieuwe en lopende projecten, nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken en een helder uitvoeringsprogramma bieden, conform de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html