stedenbouw . landschap . planologie

 

Structuurvisie Hogeland Epe

Plankaart

Opdrachtgever

gemeente Epe


Looptijd

2007-2008


opdrachtomschrijving

Centrale doelstelling van de ontwikkelingsvisie Hogeland Epe is om op hoofdlijnen te verkennen waar en op welke wijze in het plangebied woningbouw vanuit stedebouwkundig oogpunt aanvaardbaar is. De instandhouding en versterking van de (groene) ruimtelijke kwaliteiten in het gebied spelen daarbij een belangrijke rol. In dat kader dienen o.a. de natuurwaarden te worden onderzocht en moeten de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied in beeld worden gebracht.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html