stedenbouw . landschap . planologie

 

Structuurvisie Veluweflank Epe

Visiekaart

Opdrachtgever

gemeente Epe


Looptijd

2008 - 2009


Opdrachtomschrijving

Opstellen van een structuurvisie voor de landschappelijk waardevolle, maar ook zeer dynamische Veluweflank.


Deze moet dienen als:


Integraal kader voor gebiedsambities.


Toetsingskader voor de kwaliteit van initiatieven.

Ruimtelijk kader voor na te streven ontwikkelingen en te versterken gebiedskwaliteiten.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html