stedenbouw . landschap . planologie

 

RSP Haaglanden 2020

Plankaart

Opdrachtgever

stadsgewest Haaglanden


Looptijd

oktober 2006 t/m juni 2007


opdrachtomschrijving

Het opstellen van kaartmateriaal ten behoeve van het (voorlopige concept) structuurplan Haaglanden. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de periode tot 2020 en de doorkijk naar de periode tot 2030.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html