stedenbouw . landschap . planologie

 

Gebiedsvisie De Bilt-West

De Bilt-west

Opdrachtgever

gemeente De Bilt


i.s.m. Terra Incognita


Looptijd

augustus 2012 - mei 2013


opdrachtomschrijving

In de structuurvisie De Bilt 2030 is het gebied De Bilt-West aangewezen als “zoeklocatie voor gemeentelijke sport-voorzieningen, het intensiveren van de aanwezige bedrijvigheid en natuur- en landschapsontwikkeling”.


De gebiedsvisie De Bilt-West vormt een nadere uitwerking van die zoeklocatie, met als doel een ontwikkelingskader voor de toekomst te schetsen op basis van bestaande gebiedskwaliteiten. Daarbij wordt net als in de structuurvisie het jaar 2030 als planhorizon gehanteerd.


ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html