stedenbouw . landschap . planologie

 

Verbinding A8-A9

Tracéalternatieven

Opdrachtgever

provincie Noord-Holland


i.s.m. Tauw, Goudappel Coffeng & Decisio


Looptijd

maart 2015 - januari 2016


opdrachtomschrijving

Het opstellen van landschappelijke en stedebouwkundige analyses en ontwerpen in het kader van het onderzoek naar de verbinding A8-A9.


Deze nieuwe weg moet de schakel gaan vormen tussen de A8 (Westzaan) en de A9 bij Heemskerk / Uitgeest.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html