stedenbouw . landschap . planologie

 

Utrecht Sessie

Kwaliteit & Identiteit

Opdrachtgever

U10 gemeenten


i.s.m. Robert Arends (Terra Incognita).


Looptijd

december 2013 - maart 2014


opdrachtomschrijving

In opdracht van de samenwerkende U10 gemeenten heeft Nieuwe Gracht een ontwerpatelier voorbereid en begeleid, gericht op het in beeld brengen van de regionale identiteiten, kwaliteiten en ruimtelijk) opgaven.


Naar aanleiding van de uitkomsten is door Nieuwe Gracht een folder opgesteld die tijdens het U10-café in maart is gepresenteerd.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html