stedenbouw . landschap . planologie

 

Kernrandzonevisie Leusden

Opdrachtgever

gemeente Leusden


Looptijd

december 2015 - heden


opdrachtomschrijving

Opstellen van een integrale visie voor delen van het Centraal Buitengebied, tussen Leusden en Amersfoort. In dit gebied staan de Ursulineweg-Zuid en het Burgemeester Buiningpark en omgeving centraal.


De visie wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met bewoners en belanghebbenden.

Raamwerk

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html