stedenbouw . landschap . planologie

 

Dorpsvisie Nieuw Heeten

Analyse

Opdrachtgever

gemeente Raalte


Looptijd

februari 2013 - juni 2014


opdrachtomschrijving

Het opstellen van een dorpsvisie voor Nieuw Heeten en omgeving. Dit naar aanleiding van gemaakte keuzes in de recent opgestelde structuurvisie Raalte en ruimtelijke ontwikkelingen in en om het dorp.


De dorpsvisie Nieuw Heeten is opgesteld in nauwe samenwerking met de Ondernemersvereniging en de Dorpsraad Nieuw Heeten.

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html