stedenbouw . landschap . planologie

 

Kernrandzonevisie De Bilt-Zuid

Opdrachtgever

gemeente De Bilt


i.s.m. Robert Arends (Terra Incognita)


Looptijd

januari 2015 - februari 2016


opdrachtomschrijving

Het opstellen van een kernrandzonevisie voor De Bilt-Zuid.


In de kernrandzonevisie worden de belangrijkste kwaliteiten van het gebied in beeld gebracht en wordt de gewenste ontwikkeling voor de periode tot 2030 geschetst.

Raamwerk van kwaliteiten

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html