stedenbouw . landschap . planologie

 

Ontwikkelingsvisie Almeersepoort

Opdrachtgever

Stad & Natuur Almere, gemeente Almere & provincie Flevoland


i.s.m. bureau Buhrs


Looptijd

januari - juni 2016


opdrachtomschrijving

Opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de Almeerse Poort van het Nationale Park de Oostvaardersplassen (in oprichting). Doelstelling is een betere verbinding tussen stad en natuurgebied en het verhogen van het aantal bezoekers aan de Almeersepoort.

Opgave

ruimtelijke

visies

plannen

onderzoek

PROJECTENBLAD_Inrichtingsplannen.html
PROJECTENBLAD_Agenderend_Ond..html
PROJECTENBLAD_Ruimtelijke_Visies.html